Psychodiagnostika a individuální psychoterapie

  • Diagnostika nerovnoměrného nebo opožděného vývoje dítěte a následné psychologické vedení dle individuálního stimulačního programu.
  • Diagnostika u pervazivních vývojových poruch (např. autismus).
  • Diagnostika organicity. Diagnostika ADHD, hyperaktivity, poruchy pozornosti. Zjišťování podílu organicity na vzniku vývojových potíží.
  • Diferenciální diagnostika vývojových poruch řeči (vývojová dysfazie a opožděný vývoj řeči).Psychologické vyšetření u neuróz řeči (koktavost).
  • Diagnostika, poradenství a terapie u emočních poruch a poruch chování (fobie,deprivace,agresivita,opoziční chování,neprůbojnost,úzkostné poruchy,...).
  • Terapie funkčních a psychosomatických poruch (poruchy příjmu potravy,poruchy spánku,enurézy,enkoprézy, bolesti břicha a hlavy,subfebrilie,...).
  • Diagnostika intelektových schopností.
  • Školní problematika (školní zralost, školní fobie,zhoršený prospěch, šikana,...).

 

Interinvest Moravia, s.r.o. - správce portálu Můj Prostějov a dalších...

Interinvest Moravia na Google+